Privacy Policy

Privacy Policy van KJ Horse Scan
Deze Privacy Policy beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van de voorwaarden is 01-11-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De laatste versie zal altijd aanwezig zijn op de website: www.kjhorsescan.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u uw dier wilt laten behandelen vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om een factuur aan te maken, om de betaling te verwerken en om het behandelformulier in te vullen voor eigen administratie. Dit is wettelijk gezien verplicht. Voorafgaand aan de behandeling vragen wij de volgende gegevens van u:
Naam + Achternaam
Adres + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Gegevens van uw dier
De persoonsgegevens zullen gedurende 7 jaar bewaard worden, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Gegevens met betrekking tot het factuur
Uw persoonsgegevens zullen door KJ Horse Scan worden gebruikt voor het opstellen van een factuur. Dit factuur wordt alleen verstrekt aan de eigenaar. Voor onze eigen administratie zal het factuur in het boekhoudprogramma komen, waar het onder veilige omstandigheden wordt opgeslagen.

Gegevens met betrekking tot het verwerken van de betaling
U kunt bij KJ Horse Scan, zowel contant als per pin betalen. Bij contante betaling wordt u naam + factuurnummer vermeld in een kasboek. Bij pin betaling, zal dit worden uitgevoerd met een sumup. Deze is gekoppelt aan de verwerker van de betaling (Rabobank). Alleen u, de boekhouding, de Rabobank en KJ Horse Scan hebben inzicht in de betaling.

Gegevens met betrekking tot het behandelformulier
Voor het bijhouden van de administratie van de behandelingen maak ik gebruik van behandelformulieren. Deze formulieren worden opgesteld door mijzelf en worden veilig opgeslagen op de server. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en zijn voor mijn eigen administratie. U kunt zelf natuurlijk altijd beroep doen om de gegevens te ontvangen. Wettelijk is het verplicht dat ik over de behandeling een formulier opstel. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik de behandel formulieren met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Doel gegevensverwerking
De gegevens die wij van u gebruiken worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden
zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Recht op inzage
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij ze gebruiken, dan heeft u wettelijk recht op inzage in uw gegevens. U kunt ons op elk moment verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Klachten met bevoegdheid tot de Privacy Policy kunnen online worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht onze Privacy Policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe Privacy Policy gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.