Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van www.kjhorsescan.nl . Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze website is samengesteld door KJ Horse Scan en beroepsprofessionals. KJ Horse Scan spant zich in om de inhoud van www.kjhorsescan.nl up to date te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de weergeven inhoud onvolledig en/of onjuist is. In geen enkel geval is KJ Horse Scan aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van informatie verstrekt op deze pagina.

Vertrouwelijk
Alle informatie die binnenkomt bij KJ Horse Scan wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

Copyrights
Het is ten strengste verboden informatie die op deze website staat te kopieren, verspreiden en te delen zonder schriftelijke toestemming van KJ Horse Scan. Slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (citraatrecht).